DPCloudX

DPCloudX

威望 : 0 赞同 : 1 感谢 : 0

更多 »回复

1

你的配置文件有问题: 地址还是只想localhost:2368 本人建议你参考这个文章: http://docs.ghostchina.com/zh/installation/deploy/ 如何还不能解决可以联系我:微信:Seruicer 我可以帮助你...

更多 »发问

1

2838 次浏览  • 2 个关注   • 2017-06-06

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 1 感谢: 0

最后活跃:
2017-06-06 13:44
更多 » 关注 0
更多 » 0 人关注
关注 1 话题
主页访问量 : 1851 次访问